With Tags: , , ,

Soulful work and soulful business/ Praca z duszą i biznes z duszą

20/07/2022

SOULFUL WORK AND SOULFUL BUSINESS

A soulful work is a work in which you use your full potential.

Soulful business is a business that appreciates and uses the full potential of everything that is part of this system, taking care of ecology in their actions.

According to the excerpt of Rupert Sheldrake's book, every system has a soul.

Well, every business, because it is a system, also has a soul.

The soul of any business consists of all the souls that belong to it, meaning the owners, employees, customers, suppliers, intermediaries, and even raw materials, materials, and places. Yes, you are not mistaken, that's the way it is.

Business with Soul is a business that knows that when a rope is pulled only in one direction, everyone connected to the rope, everyone in this system, will fall over sooner or later.

After all, we know how the tug of war ends;)

And what if this rope was to be used to create patterns that result from beautiful connections, where each one comes out with his part of the rope in front of him instead of pulling it towards himself?

What patterns could be created?

What would be the benefits of thinking and doing this?

What skills would each side require to develop for such approach?

I have a feeling that capitalism, although it has also brought a lot of good and certainly developed the diversity and creativity of individuals, is a tug of war.

Why? Because it is about the highest possible profit for one of the parties. That's it in short, but the essence of capitalism is just that.

Business with soul focuses on work with the soul, creates goals that take into account other parts of the system and cares for them, because it knows that if he pulls the rope towards him, he wields a double-edged sword. When everyone cares, the system grows, and the soul grows and that's where we're going! 🌍

So, here are the questions:

What is the soul of the business you work for or that you own?

How does this business define and achieve goals?

How does your soul use its potential in this business, in this system?

How do you release and increase the potential of your soul and the soul of the entire business system?

Start with one simple question and search for answers:

What potential do I feel that I do not use and would like, would like? (what we know is usually obvious, the potential lies in our unexpressed desires)

What is the hidden potential of this business - this system (it is worth looking at the source here, what for and why this business was born)?

If you want to discover and expand your potential together, I am here for you!

Soul is simply an energy, beautiful energy of potential✨

Marta 🌍💚

***

PRACA Z DUSZĄ I BIZNES Z DUSZĄ

Praca z duszą to praca, w której korzystasz z pełni swojego potencjału.

Biznes z duszą to biznes, który docenia i korzysta z pełni potencjału wszystkiego, co jest częścią tego systemu, dbając o ekologię w działaniu.

Według fragmentu książki Ruperta Sheldrak'a ”, każdy system ma swoją duszę.

Otóż każdy biznes, ponieważ jest systemem, również ma duszę.

Dusza każdego biznesu składa się ze wszystkich dusz, które do niego przynależą, to są właściciele, pracownicy, klienci, dostawcy, pośrednicy, a nawet surowce, materiały, miejsca. Tak, nie wydaje Ci się, tak właśnie jest

Biznes z Duszą to taki biznes, który wie, ze kiedy ciągnie się linę tylko w jedną stronę, to wszyscy podłączeni do tej liny, czyli wszyscy w tym systemie, prędzej czy później się przewrócą.

Znamy przecież jak się kończy przeciąganie liny 😉

A co by było gdyby z tej liny tworzyć wzory, które wynikają z pięknych połączeń, w których każdy wychodzi ze swoją częścią liny naprzeciw zamiast ciągnąć ją w swoją stronę?

Jakie wzory można byłoby tworzyć?

Jakie korzyści przyniosłoby takie myślenie i takie działanie?

Jakich umiejętności od każdej ze stron wymagałoby takie podejście?

Mam poczucie, że kapitalizm, choć przyniósł też wiele dobrego i z pewnością rozwinął różnorodność i kreatywność jednostek, to jednak trochę jest takim przeciąganiem liny.

Dlaczego? Bo chodzi o jak największy zysk jednej ze stron. To tak w skrócie, ale esencja kapitalizmu tym właśnie jest.

Biznes z Duszą stawia na pracę z duszą, tworzy cele, które biorą pod uwagę pozostałe części systemu i dba o nie, ponieważ wie, że jak pociągnie linę w swoją stronę, to włada mieczem obosiecznym. Kiedy bierze się pod uwagę wszystkich, system wzrasta, dusza się powiększa, i tam właśnie dążymy!

A zatem takie trzy sugestie:

Jaką duszę ma biznes, dla którego pracujesz lub którego jesteś właścicielem?

W jaki sposób ten biznes definiuje i realizuje cele?

W jaki sposób Twoja dusza korzysta ze swojego potencjału w tym biznesie, w tym systemie?

Jak uwolnić i powiększać potencjał własnej duszy i całego systemu- biznesu?

Zacznij od takich oto pytań i poszukaj na nie odpowiedzi:

Z jakiego potencjału czuję, że nie korzystam a chciałbym, chciałabym? (to co wiemy jest zazwyczaj oczywiste, potencjał kryje się w naszych niewyrażonych pragnieniach)

Jaki jest ukryty potencjał tego biznesu- tego systemu (tu warto zajrzeć do źrodła, do tego po co i z czego zrodził się ten biznes)?

Jeśli masz ochotę na wspólne odkrywanie i powiększanie potencjału, jestem tutaj dla Ciebie!

Dusza to po prostu energia, piękna energia potencjałów✨

Marta 🌍💚

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

magnifiermenuchevron-downcross-circlearrow-up-circle

Let's Stay in Touch!

Join our Newsletter and get access to valuable content and exclusive promotions!

GET A GIFT! Sing up and get access to a free powerful ‚Gratitidue Meditation’

You have Successfully Subscribed!